Vòng Quay Vũ Khí VIP

96% nỗ hũ trên 9999 kim cương
Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
***** Trúng 5 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 5 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 5 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 4 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 5 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 5 Kim Cương 1 ngày trước
***** Trúng 4 Kim Cương 2 ngày trước
***** Trúng 3 Kim Cương 2 ngày trước
***** Trúng 4 Kim Cương 5 ngày trước
***** Trúng 15000 Kim Cương 5 ngày trước
*****Nguyen Trúng 15000 Kim Cương 5 ngày trước
*****n Sang Trúng 280 Kim Cương 5 ngày trước
*****ê Trúng 15000 Kim Cương 5 ngày trước
*****Manh Vuong Trúng 245 Kim Cương 5 ngày trước