Vòng Quay Vũ Khí VIP

96% nỗ hũ trên 9999 kim cương
Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tài Khoản Giải Thưởng Thời gian
***** Hoang Trúng 3000 Kim Cương 2 phút trước
*****Nhat Truong Phan Trúng 280 Kim Cương 10 phút trước
*****Vlog Trúng 800 Kim Cương 20 phút trước
*****Neupane Trúng 10000 Kim Cương 24 phút trước
*****Toan Trúng 23000 Kim Cương 30 phút trước
*****Nguyen Trúng 3000 Kim Cương 36 phút trước
*****Hung Hoang Trúng 15000 Kim Cương 40 phút trước
***** Nhi An Trúng 800 Kim Cương 46 phút trước
*****Lê Trúng 15000 Kim Cương 48 phút trước
*****n Quý Trúng 280 Kim Cương 54 phút trước
*****es Malca Trúng 10999 Kim Cương 1 giờ trước
***** Blue Trúng 15000 Kim Cương 1 giờ trước
*****guyen Trúng 10000 Kim Cương 1 giờ trước
***** Minh Trúng 245 Kim Cương 1 giờ trước